Feeds:
Berichten
Reacties

Er wordt achter de schermen druk gewerkt aan de oprichting van een bijenstichting. In 2010 moet een website online gaan waarin veel informatie te vinden is over honing- en wilde bijen, hun bedreigingen en vooral wat u kunt doen om de bijen te helpen.

Naast deze website is er een weblog waarin korte nieuwtjes worden verteld en waar mensen ook kunnen reageren en na aanmelding zelfs eigen berichtjes kunnen plaatsen mits ze over bijen gaan.

Het adres is www.bijenstichting.nl

Aanmelding om mee te doen kan via: bijenstichting@gmail.com

Deze weblog Honingbijen en hun bedreigingen, die informatie geeft over de actie Stop de Bijensterfte is verhuisd.

Omdat de wordpress.com site technische beperkingen gaf is decomplete site omgezet naar een andere server.

Vanaf heden wordt deze site niet meer bijgewerkt maar blijft online om mensen te verwijzen naar het nieuwe adres:

www.stopdebijensterfte.nl

Deel 2 van het Bijen Info Bulletin is onder geinteresseerden verspreid. Dit twee wekelijks bulletin is een digitale krant waardoor je op de hoogte blijft van de actie. De laatste ontwikkelingen van de actie worden gemeld en elke keer worden andere aspecten van de bijensterfte kort toegelicht.
Inmiddels heben een groot aantal mensen zich al aangemeld op een mailinglist. Ook u kunt zich vrijblijvend aanmelden via ons YourMailinglist account.

Bijen Info Bulletin

Bijen Info Bulletin

Vrijwilligers van de Actie Stop de bijensterfte hebben een kleurplaat gemaakt. Door op het plaatje te klikken kun je het plaatje vergroten en printen.

stopdebijensterfte_bij_met_ijsje_kleurplaat

Deze stichting houdt zich bezig met de ondersteuning van imkers in Afrika. Ook daar zijn bijen heel belangrijk.

Bezoekers van de zaterdagse Noordermarkt in Amsterdam kunnen bij de BeeSupport kraam de petitie Stop de Bijensterfte ondertekenen.

Logo Beesupport

Logo Beesupport

Bijenteelt als drijfveer voor Natuurbehoud en Duurzame Landbouw

Stichting BeeSupport ondersteunt bijenteelt initiatieven van boerengemeenschappen in Afrika, momenteel in Zimbabwe, Kenia en Uganda. BeeSupport helpt de partnerorganisaties bij het opzetten van imkeropleidingen en het creeren van de nodige basisvoorzieningen.

Waar in Nederland maar langzaam het besef groeit, welke cruciale rol bijen en andere insecten spelen voor de plantendiversiteit, zetten Afrikaanse imkers in landelijke gebieden zich bewust in voor natuurbehoud en verbetering van de natuurlijke habitat van bijen.

Als boer worden zij gefronteerd met mislukte oogsten door extreme droogte en watertekort of juist door overstromingen, omdat bomenkap erosie en verzanding van rivieren heeft veroorzaakt.

In plaats van te denken in versnippering, ecologisch of economisch, zien zij natuur en landbouw als een samenhangend geheel.

De imkers beseffen dat het beter is bomen en gewassen door elkaar te planten i.p.v. eenzijdige monoculturen te creeren, die de grond uitputten en waarvoor kunstmest en bestrijdingsmiddelen moeten worden gebruikt. Zij maken andere boeren erop attent hoe schadelijk insecten-bestrijdingsmiddelen zijn, ook voor bijen. Door bijvoorbeeld te kiezen voor zonnebloem i.p.v. katoen kan het gebruik van landbouwgif worden geminimaliseerd. Terwijl katoen een exportgewas is en de winst afhankelijk van tussenhandelaars en de wereldmarkt, levert zonnebloem honing, kookolie en veevoer op.

Het is van economisch belang bij dat het goed gaat met de bijen. Door verkoop van honing en andere bijenproducten hebben de boerenfamilies inkomen. Zij weten dat fruitbomen en veel landbouwgewassen afhankelijk zijn van bestuiving door bijen en dat bijen op hun beurt een gevarieerde vegetatie nodig hebben als bron van nectar, stuifmeel en propolis. Daarom planten de bijenhouders naast de bestaande natuurlijke vegetatie fruitbomen en gewassen, die de bijen het nodige voedsel leveren en tegelijk erosie tegengaan. Uiteindelijk plukken zij hier meervoudig de vruchten van.

Beesupport werft fondsen voor de projecten en geeft bekendheid aan het ecologisch en economische belang van bijen en bijenteelt voor boeren in ontwikkelingslanden, via powerpoint presentaties en deelname aan markten.

Voor meer informatie zie www.beesupport.nl

Boomkwekerij Zimbabwe

Boomkwekerij Bijenhouders vereniging Zimbabwe

Twitter neemt enorm toe in populariteit. De actie Stop de Bijensterfte vraag aandacht voor de actie via Bas de Wilde Bij.

Nu is er een nieuw intiatief: Tweet het Binnenhof. Vele kamerleden hebben een eigen twitter account. Twitter is dus een goede mogelijkheid om rechtstreeks te communiceren met kamerleden. Dit in tegenstelling tot e-mails die meestal door een secretariaat worden beantwoord. Op de site Tweet het binnenhof kan actie worden gevoerd en getwittert met kamerleden. Uiteraard is ook de actie Stop de Bijensterfte er sinds kort aanwezig.

We nodigen iedereen uit aan deze discussie mee te doen.

Op donderdag 6 augustus werd de mijlpaal van de 20.000e handtekening bereikt. De heer Stomp was de 20.000e steun betuiger. Zijn reactie op de vraag: waarom steunt u de actie was:

Via een nieuwsartikel op internet kwam ik terecht bij de petitie tegen bijensterfte. Zonder twijfel heb ik die meteen ondertekend.

Ik vind het erg belangrijk dat de natuur in stand gehouden wordt. De maatschappij tegenwoordig met al haar vooruitgang wilt weleens voorbij gaan aan de natuur die ervoor zorgt dat wij het leven kunnen leiden dat wij leiden. We moeten zuinig zijn op de natuur en alle initiatieven die dat stimuleren hebben mijn steun, zo ook deze petitie.

Ik hoop dat er nog velen zullen volgen die deze petitie ondertekenen. Het zou geweldig zijn als deze petitie tot een burgerinitiatief komt. Nog mooier zou zijn als dat burgerinitiatief tot maatregelen tegen de bijensterfte leidt.

Veel succes,

Derrick Stomp, Ondernemer te Enkhuizen.