Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘BasdewildeBij’

Twitter neemt enorm toe in populariteit. De actie Stop de Bijensterfte vraag aandacht voor de actie via Bas de Wilde Bij.

Nu is er een nieuw intiatief: Tweet het Binnenhof. Vele kamerleden hebben een eigen twitter account. Twitter is dus een goede mogelijkheid om rechtstreeks te communiceren met kamerleden. Dit in tegenstelling tot e-mails die meestal door een secretariaat worden beantwoord. Op de site Tweet het binnenhof kan actie worden gevoerd en getwittert met kamerleden. Uiteraard is ook de actie Stop de Bijensterfte er sinds kort aanwezig.

We nodigen iedereen uit aan deze discussie mee te doen.

Advertenties

Read Full Post »

In het vorige artikel lichtte ik al een tipje van de sluier op. Nu mag het bekend worden. Bas heeft vandaag voor het gebouw van de tweede kamer een gesprek gehad met de volgende kamerleden (die ook aan de vaste commissie van LNV deelnemen):

  • Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren; zoals verwacht is ze bezorgd om de bijensterfte en beloofde vragen te stellen aan de minister
  • Mevrouw Jacobi van de PvdA: ook een bijenliefhebber, ze gaf aan al vaker vragen over de bijen te hebben gesteld en zou dat ook nu weer doen
  • De heer Graus van de PVV; hij komt uit een imker familie en benadrukte ook dat bijen voor de gezondheid ook belangrijk zijn. O.a. propolis is antibacterieel en hij geloofd dat meer bijenproducten in de gezondheidszorg kan worden toegepast.

Al deze leden kregen een handleiding voor bestuiving mee en een bestuivingskwast. Hiermee wilde Bas op een symbolische wijze aangeven dat als de bijen ermee ophouden de mensen zelf de gewassen met de hand moeten gaan bestuiven. Tevens ontvingen ze nog een flyer met daarop kort de petitie inhoud. Van Stichting Natuur & Milieu en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging ontvingen ze een zakje met zaad van drachtplanten.

Vervolgens ging Bas, maar nu als burger want bijen mogen de regeringsgebouwen niet betreden, het debat volgen. Hoe dat liep staat in het volgende artikel beschreven.

Read Full Post »

bijen_animated_728x90Bas gaat woensdag 1 juli op reis. Hij gaat luisteren wat de politiek allemaal te zeggen heeft over de bijensterfte.

Maar hij gaat ook op een ludieke wijze voor het binnenhof de aandacht vragen van de politiek. Ze wijzen op de gevaren en ze iets geven wat ze hard nodig hebben als de bijen zijn uitgestorven. Maar wat precies…. dat blijft nog even geheim. Wel om een tipje van de sluier op te lichten. Bas gaat misschien lunchen met een aantal kamerleden in de openlucht en zal daarbij iets uitdelen dat betrekking heeft op de bijensterfte, bestuiving en drachtplanten.

Nieuwsgierig geworden?  Kom woensdag middag naar het binnenhof of volg de media, waarschijnlijk wordt Bas genoemd of gefilmd.

Neem in ieder geval woensdag ochtend even een kijkje in de regionale dagbladen.

Volg Bas op Twitter: BasdewildeBij

Volg Bas op Twitter: BasdewildeBij

Read Full Post »

Het was nog een hele vlucht vanuit Noord Holland naar Utrecht.  In de Moestuin Maarschalkerweerd staat de bijenkast waar Belle is geboren.

bijenkast (1 of 1)

Ruim 3 weken heeft ze gevlogen. Mensen van Stichting Natuur & Milieu hebben uitgerekend dat ze in die tijd ongeveer 700 km heeft gevlogen en ±18 gram honing heeft verzameld. Maar wat misschien nog wel belangrijker is. Ze heeft vele mensen op de hoogte gebracht van de bedreigingen van de (honing)bij. Dat is belangrijk want de gezondheid van de honingbij is belangrijk voor iedereen. Omdat we allemaal fruit en groenten eten die alleen maar groeien omdat de bijen ze hebben bestoven. En omdat 80% van de inheemse planten door bijen (wilde + honingbijen) worden bestoven. Ze dragen dus enorm bij aan de biodiversiteit.

Tante Belle heeft een mooi kistje gekregen met bloemetjes erbij.

Kist met bloemen en Belle

Kist met bloemen en Belle

Mensen van Stichting Natuur & Milieu, die Belle hielpen met het typen van de tekst op Twitter zorgden voor de begrafenis. Er  werd stilgestaan bij de bedreigingen van de honingbij en mooie gedichten over de bijen werden voorgelezen.

Toespraak Stichting Natuur & Milieu

Toespraak Stichting Natuur & Milieu

Daarna werd Belle begraven in de Kruidentuin. Tussen haar geliefde bloementjes.

Graf Belle de Bij

Graf Belle de Bij

Nu Belle begraven is wil Bas de wilde Bij jullie aandacht blijven vragen voor de bedreigingen van de honingbij. Belle was een zachtaardige prinses, Bas is een mannetjesbij en wat brutaler qua karakter maar uiteindelijk met een hart van bloemengoud (bloemengoud = bijnaam van honing).

Ik hoop dat net zoveel mensen (of nog meer) Bas zullen volgen in zijn strijd ter bescherming van de honingbij en andere nectarzuigende insecten zoals de wilde bijensoorten en vlinders.

Jullie kunnen hem volgen op: http://twitter.com/BasdewildeBij

Bas vraagt jullie ook om aan familie, vrienden, collega’s en kennissen te vragen aan  om zijn “tweets”  te volgen en zo nog meer te leren over de honingbij en zijn wilde familieleden.

Read Full Post »