Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘drachtplanten’

Deze stichting houdt zich bezig met de ondersteuning van imkers in Afrika. Ook daar zijn bijen heel belangrijk.

Bezoekers van de zaterdagse Noordermarkt in Amsterdam kunnen bij de BeeSupport kraam de petitie Stop de Bijensterfte ondertekenen.

Logo Beesupport

Logo Beesupport

Bijenteelt als drijfveer voor Natuurbehoud en Duurzame Landbouw

Stichting BeeSupport ondersteunt bijenteelt initiatieven van boerengemeenschappen in Afrika, momenteel in Zimbabwe, Kenia en Uganda. BeeSupport helpt de partnerorganisaties bij het opzetten van imkeropleidingen en het creeren van de nodige basisvoorzieningen.

Waar in Nederland maar langzaam het besef groeit, welke cruciale rol bijen en andere insecten spelen voor de plantendiversiteit, zetten Afrikaanse imkers in landelijke gebieden zich bewust in voor natuurbehoud en verbetering van de natuurlijke habitat van bijen.

Als boer worden zij gefronteerd met mislukte oogsten door extreme droogte en watertekort of juist door overstromingen, omdat bomenkap erosie en verzanding van rivieren heeft veroorzaakt.

In plaats van te denken in versnippering, ecologisch of economisch, zien zij natuur en landbouw als een samenhangend geheel.

De imkers beseffen dat het beter is bomen en gewassen door elkaar te planten i.p.v. eenzijdige monoculturen te creeren, die de grond uitputten en waarvoor kunstmest en bestrijdingsmiddelen moeten worden gebruikt. Zij maken andere boeren erop attent hoe schadelijk insecten-bestrijdingsmiddelen zijn, ook voor bijen. Door bijvoorbeeld te kiezen voor zonnebloem i.p.v. katoen kan het gebruik van landbouwgif worden geminimaliseerd. Terwijl katoen een exportgewas is en de winst afhankelijk van tussenhandelaars en de wereldmarkt, levert zonnebloem honing, kookolie en veevoer op.

Het is van economisch belang bij dat het goed gaat met de bijen. Door verkoop van honing en andere bijenproducten hebben de boerenfamilies inkomen. Zij weten dat fruitbomen en veel landbouwgewassen afhankelijk zijn van bestuiving door bijen en dat bijen op hun beurt een gevarieerde vegetatie nodig hebben als bron van nectar, stuifmeel en propolis. Daarom planten de bijenhouders naast de bestaande natuurlijke vegetatie fruitbomen en gewassen, die de bijen het nodige voedsel leveren en tegelijk erosie tegengaan. Uiteindelijk plukken zij hier meervoudig de vruchten van.

Beesupport werft fondsen voor de projecten en geeft bekendheid aan het ecologisch en economische belang van bijen en bijenteelt voor boeren in ontwikkelingslanden, via powerpoint presentaties en deelname aan markten.

Voor meer informatie zie www.beesupport.nl

Boomkwekerij Zimbabwe

Boomkwekerij Bijenhouders vereniging Zimbabwe

Advertenties

Read Full Post »

Persbericht: 3 augustus 2009

Het is inmiddels alom bekend dat bijen het zeer moeilijk hebben. De media berichten hier continu over.

Maar tegen bijensterfte is wat te doen.

Zowel vanuit het Europese als het Nederlandse Kabinet wordt aangedrongen op verbetering van de voedselvoorziening voor bijen, door een bloemrijk landschap in te richten (platteland, stad en dorp).

Op initiatief van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging  is in 2007 een omvangrijk Plantenvademecum samengesteld waarin 1200 plantensoorten worden genoemd die daaraan kunnen bijdragen.

De problematiek van de bijensterfte heeft geleid tot een stroom van vragen vanuit de samenleving. Niet alleen van individuele burgers, maar ook van uit het onderwijs en onderzoeksinstituten zoals Alterra en Natuur en Milieu. Dit heeft ons ertoe aangezet om een Digitale Bijenhelpdesk samenstellen, die antwoord geeft op vrijwel alle vragen over de verbetering van de voedselvoorziening van zowel honingbijen als wilde bijen. Zie www.bijenhelpdesk.nl

Bijenhelpdesk

Bijenhelpdesk

Arie Koster, auteur van Plantenvademecum, voor tuin, park en landschap en Fontaine Uitgevers zijn blij een bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing van een ernstig maatschappelijk probleem

De website wordt krachtig ondersteund door het comité www.stopdebijensterfte.nl en is door vrijwel alle regionale imkerverenigingen en veel milieu organisaties enthousiast ontvangen. Deze week is de website ‘voltooid’ en voor iedereen vrij toegankelijk.

Read Full Post »

Deze week de plant uit de top 100 van drachtplanten voor bijen: Erigeron annuus in het Nederlands Zomerfijstraal.

Deze plant behoort tot de composietenfamilie. De eenjarige plant (annuus = éénjarig) wordt tot 75 cm hoog en bloeit met witte bloemen met een geel hart die ongeveer 1-1,5 cm in breed zijn. De bloemen lijken een beetje op madeliefjes maar dan met een veel langere stengel. De plant bloeit vrij laat in juli en augustus en is daarom een belangrijke drachtplant voor de nazomer. Juist dan zien we dat bijen vaak een tekort aan stuifmeel ondervinden.

Erigeron anuus / Zomerfijnstraal

Erigeron anuus / Zomerfijnstraal

De plant komt voor op natte tot vochtrijke grond op rivieroevers, bermen en dijken.

Read Full Post »

bijen_animated_728x90

Deze week  de korenbloem, Centaurea cyanus. Veel mensen kennen deze plant, ze zeggen dan vaak, vroeger zag je korenbloemen tussen het koren (vandaar de naam) nu niet meer. Deze bewering klopt, vroeger was het zaad van graan niet zo goed geschoond en zat er zaad van de korenbloem tussen. Deze werd dan het volgende jaar weer meegezaaid. Nu is het zaad veel schoner en tref je geen korenbloem meer aan tussen het graan. Dat terwijl het een prachtig gezicht is. Het is een éénjarige plant van de composieten familie. Tegenwoordig zie je de plant soms in bermen die laat gemaaid worden, tevens vind je deze plant vaak in zakjes bloemenmengsels. De plant produceert veel nectar en is daarom interessant voor veel insecten waaronder bijen.

Korenbloem Centaurea cyanus

Korenbloem Centaurea cyanus

Read Full Post »

Een van de bedrijven die de actie ondersteunen is VitexNatura. Zij zijn zo vriendelijk geweest om naast hun normale assortiment aan gezonde natuurproducten, nu ook een aantal “bijen producten” zoals bloemenzaad, honing, boeken, bijenwas etc te verkopen. 

Zaad van drachtplanten

Zaad van drachtplanten

De samenstelling bestaat uit wilde plantenzaden van o.a. Akkermelkdistel, Beemdooievaarsbek, Beklierde Kogeldistel, Betonie, Boerenwormkruid,Bolderik, Borstelkrans, Boslathyrus, Dolle Kervel, Dubbelkelk, Duizendblad,
Echt Bitterkruid, Echte Guldenroede, Echte Heemst, Echte Valeriaan, Geel Zonneroosje, Geel Nagelkruid, Gele Morgenster, Gewone Agrimonie, Gewone Bereklauw, Gewoon Vingerhoedskruid, Gewoon Knoopkruid, Glad Walstro, Griekse Alant, Groot Kaasjeskruid, Gewone Ossetong, Grote Klis, Grote Centaurie, Grote Teunisbloem, Grote Kaardenbol, Jacobskruiskruid, Judaspenning, Hangende Zegge, Hazepootje, Hartgespan, Hokjespeul, Heelblaadjes, Kleine Teunisbloem, Klaproos, Kranssalie, Kraailook, Koninginnekruid, Langbladige Ereprijs, Margriet, Wilde Chichorei, Wils Kattekruid, Wilde reseda, Wilde Marjolein, Witte Honingklaver, Wondklaver, Zeepkruid, Zwarte Toorts.

Alle zaden zijn biologisch gekweekt.

De winst bij verkoop van deze producten komt ten goede aan de actie Stop de bijensterfte. Deze opbrengst wordt gebruikt om de kosten die worden gemaakt aan drukkosten, verzendkosten, reizen te dekken. Zie hiervoor ook de sponsorpagina voor de uitleg rondom de sponsoring. De producten zijn te bestellen via de site van VitexNatura.

Read Full Post »

Deze week: Borago officinale, in het Nederlands Bernagie of Komkommerkruid:

Bernagie is een eenjarig kruid met ruwe behaarde bladeren. De bloemen zijn blauw gekleurd. De plant wordt tot 90 cm hoog en bloeit van mei/juni t/m de herfst.

Borago officinalis / Bernagie

Borago officinalis / Bernagie

De plant is een echte pionier van voedselrijke grond. We zien de plant snel verschijnen op braakliggende akkers, ruigten en langs wegen.

De naam komkommerkruid komt omdat de bladeren en bloemen een beetje smaken als komkommer. Vooral  in het Middelandse zee gebied waar deze plant van oorsprong vandaan komt worden de bloemen en jonge bladeren vaak in salades verwerkt.

Vooral diverse solitaire bijen, honingbijen en hommels bezoeken deze bloemen graag.

Read Full Post »

Arie Koster was jaren lang imker en werkzaam bij Wageningen Alterra. Hij pleit al jarenlang voor een meer ecologischer beheer van openbaar groen. Dit ten behoeve van de diversiteit en in het bijzonder ter verbetering van het aantal drachtplanten voor honing- en wilde bijen en allerlei andere insecten. Hij heeft een prachtig boek geschreven met als titel: PlantenVademecum voor tuin, park en landschap. Dit boek geeft uitleg over ecologisch beheer, de rol van de bijen en een beschrijving van 1500 plantensoorten.

Daarnaast is Arie Koster bezig met een website versie van de CD rom die bij het genoemde boek hoort: http://www.bijenhelpdesk.nl Daarnaast is hij nog steeds gemeenten, provincie en andere bermbeheerders aan het overtuigen dat een ecologischer beheer belangrijk is.

In overleg met Arie heb ik besloten om elke week een drachtplant te behandelen en als er interessant nieuws over het ecologisch beheer te melden is we dat ook in deze weblog opnemen.

Deze week plant 1 en we beginnen met de letter A: met de wetenschappelijke naam:  Anchusa officinalis en in het Nederlands: gewone ossentong:

Anchusa officinalis / Gewone Ossentong

Anchusa officinalis / Gewone Ossentong

Het is een overjarige plant behorende tot de familie van de ruwbladigen. Dat kun je ervaren als je met je vinger over het blad wrijft.

De plant wordt ongeveer 80 cm hoog en heeft groene behaarde bladeren. De kleur van de bloemen is blauw tot paars en ze bevatten zoals te verwachten was veel voeding voor de bijen.

De plant komt voor in weilanden maar nog vaker in droge bermen, langs parkeerterreinen, langs spoorlijnen en in de duinen.

Read Full Post »