Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘imkers’

Deze stichting houdt zich bezig met de ondersteuning van imkers in Afrika. Ook daar zijn bijen heel belangrijk.

Bezoekers van de zaterdagse Noordermarkt in Amsterdam kunnen bij de BeeSupport kraam de petitie Stop de Bijensterfte ondertekenen.

Logo Beesupport

Logo Beesupport

Bijenteelt als drijfveer voor Natuurbehoud en Duurzame Landbouw

Stichting BeeSupport ondersteunt bijenteelt initiatieven van boerengemeenschappen in Afrika, momenteel in Zimbabwe, Kenia en Uganda. BeeSupport helpt de partnerorganisaties bij het opzetten van imkeropleidingen en het creeren van de nodige basisvoorzieningen.

Waar in Nederland maar langzaam het besef groeit, welke cruciale rol bijen en andere insecten spelen voor de plantendiversiteit, zetten Afrikaanse imkers in landelijke gebieden zich bewust in voor natuurbehoud en verbetering van de natuurlijke habitat van bijen.

Als boer worden zij gefronteerd met mislukte oogsten door extreme droogte en watertekort of juist door overstromingen, omdat bomenkap erosie en verzanding van rivieren heeft veroorzaakt.

In plaats van te denken in versnippering, ecologisch of economisch, zien zij natuur en landbouw als een samenhangend geheel.

De imkers beseffen dat het beter is bomen en gewassen door elkaar te planten i.p.v. eenzijdige monoculturen te creeren, die de grond uitputten en waarvoor kunstmest en bestrijdingsmiddelen moeten worden gebruikt. Zij maken andere boeren erop attent hoe schadelijk insecten-bestrijdingsmiddelen zijn, ook voor bijen. Door bijvoorbeeld te kiezen voor zonnebloem i.p.v. katoen kan het gebruik van landbouwgif worden geminimaliseerd. Terwijl katoen een exportgewas is en de winst afhankelijk van tussenhandelaars en de wereldmarkt, levert zonnebloem honing, kookolie en veevoer op.

Het is van economisch belang bij dat het goed gaat met de bijen. Door verkoop van honing en andere bijenproducten hebben de boerenfamilies inkomen. Zij weten dat fruitbomen en veel landbouwgewassen afhankelijk zijn van bestuiving door bijen en dat bijen op hun beurt een gevarieerde vegetatie nodig hebben als bron van nectar, stuifmeel en propolis. Daarom planten de bijenhouders naast de bestaande natuurlijke vegetatie fruitbomen en gewassen, die de bijen het nodige voedsel leveren en tegelijk erosie tegengaan. Uiteindelijk plukken zij hier meervoudig de vruchten van.

Beesupport werft fondsen voor de projecten en geeft bekendheid aan het ecologisch en economische belang van bijen en bijenteelt voor boeren in ontwikkelingslanden, via powerpoint presentaties en deelname aan markten.

Voor meer informatie zie www.beesupport.nl

Boomkwekerij Zimbabwe

Boomkwekerij Bijenhouders vereniging Zimbabwe

Advertenties

Read Full Post »

Op de site van webregio is een korte video te zien. Tijdens dit interview vertelt Imker Jan Glazenborg uit Opperdoes in het kort over de bijensterfte.

Voor de video zie: www.webregio.tv/11771473

Read Full Post »

bijen_animated_728x90

Vandaag op de open dag bij de imkerij De Werkbij. Heerlijk tussen al mijn bijenvriendjes.

Bijenkraam, de werkbij

Bijenkraam, de werkbij

Bijenmarkt, nog voor de opening

Bijenmarkt, nog voor de opening

Hier worden nog ouderwetse korven gemaakt.

Korven vlechten

Korven vlechten

Die zijn toch veel mooier dan die piepschuimen blokkendozen?

Polystyreen bijenkast

Polystyreen bijenkast

Probeer ik mensen duidelijk te maken dat drachtplanten in de bermen noodzakelijk zijn. Kom ik in het industrie terrein van Ede, hebben ze al gezaaid. Kijk zo kan een berm er ook uitzien!

Berm met bloemen!!!

Berm met bloemen!!!

Read Full Post »

Imkers hebben in de zomer van 2008 als aandacht en geld voor onderzoek gevraagd om de oorzaken van de verdwijnziekte te vinden.

Read Full Post »