Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘persberichten’

Deel 2 van het Bijen Info Bulletin is onder geinteresseerden verspreid. Dit twee wekelijks bulletin is een digitale krant waardoor je op de hoogte blijft van de actie. De laatste ontwikkelingen van de actie worden gemeld en elke keer worden andere aspecten van de bijensterfte kort toegelicht.
Inmiddels heben een groot aantal mensen zich al aangemeld op een mailinglist. Ook u kunt zich vrijblijvend aanmelden via ons YourMailinglist account.

Bijen Info Bulletin

Bijen Info Bulletin

Advertenties

Read Full Post »

Persbericht: 3 augustus 2009

Het is inmiddels alom bekend dat bijen het zeer moeilijk hebben. De media berichten hier continu over.

Maar tegen bijensterfte is wat te doen.

Zowel vanuit het Europese als het Nederlandse Kabinet wordt aangedrongen op verbetering van de voedselvoorziening voor bijen, door een bloemrijk landschap in te richten (platteland, stad en dorp).

Op initiatief van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging  is in 2007 een omvangrijk Plantenvademecum samengesteld waarin 1200 plantensoorten worden genoemd die daaraan kunnen bijdragen.

De problematiek van de bijensterfte heeft geleid tot een stroom van vragen vanuit de samenleving. Niet alleen van individuele burgers, maar ook van uit het onderwijs en onderzoeksinstituten zoals Alterra en Natuur en Milieu. Dit heeft ons ertoe aangezet om een Digitale Bijenhelpdesk samenstellen, die antwoord geeft op vrijwel alle vragen over de verbetering van de voedselvoorziening van zowel honingbijen als wilde bijen. Zie www.bijenhelpdesk.nl

Bijenhelpdesk

Bijenhelpdesk

Arie Koster, auteur van Plantenvademecum, voor tuin, park en landschap en Fontaine Uitgevers zijn blij een bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing van een ernstig maatschappelijk probleem

De website wordt krachtig ondersteund door het comité www.stopdebijensterfte.nl en is door vrijwel alle regionale imkerverenigingen en veel milieu organisaties enthousiast ontvangen. Deze week is de website ‘voltooid’ en voor iedereen vrij toegankelijk.

Read Full Post »

Een persbericht met deze titel is op donderdag 6 augustus, verstuurd. En dat sloeg in als een bom. In allerlei artikelen en mediaprogramma’s werd er aandacht aan dit onderwerp gegeven. Een greep uit de publiciteit:

Read Full Post »

Het radioprogramma Noord Holland Nieuws van RTV Noord Holland op woensdagochtend 5 augustus,  besteedde uitgebreid aandacht aan de overschrijding van de norm waarden in het oppervlaktewater van het insecticide Imidacloprid.

Toxicoloog Henk Tennekes geeft aan dat in verschillende delen van Nederland de norm ruim wordt overschreden. Deze stof is erg giftig voor allerlei insecten als bijen, vlinders etc. Hij maakt zich zeer bezorgd over deze stoffen en is verbaasd dat het ministerie hierin geen actie neemt.

Vervolgens is imker Henk Kooij van de bijenhoudersvereniging ;afdeling Amstelveen aan het woord. Hij heeft ook ernstige bijensterfte gehad. Nu hij van de hoge concentratie insecticiden hoort is hij erg geschrokken. Bijen drinken oppervlakte water. De aanwezigheid van deze giftige stoffen kan zijn bijensterfte verklaren.

Tenslotte is een medewerker van Stichting Natuur & Milieu aan het woord. Hij verbaasd zich niet over het feit dat deze stoffen worden aangetroffen maar is wel geschrokken van deze enorm hoge cijfers. Deze gegevens zijn voor Stichting Natuur & Milieu aanleiding om een persbericht te doen uitgaan.

In dat persbericht met als titel:   Gehalte Imidacloprid in oppervlaktewater soms 10.000 x boven de norm:  staat onder meer:

“Natuur en Milieu vindt daarom dat de toelating van Imidacloprid ingetrokken moet worden en zal juridische stappen ondernemen wanneer dat niet gebeurt. Algemeen directeur Mirjam de Rijk van Natuur en Milieu: “Bijen en vlinders gaan dood door bestrijdingsmiddelen. Minister Verburg van LNV moet daar snel iets aan doen.” De minister moet zeer giftige bestrijdingsmiddelen zoals Imidacloprid verbieden, controles op gebruik en uitstoot van bestrijdingsmiddelen opvoeren en het duurzaam telen van groenten, fruit en bloemen serieus ondersteunen.”

De uitzending is via de internetsite van RTV Noord Holland te beluisteren door HIER te klikken.

Read Full Post »

Het programma Eénvandaag van woensdag 5 augustus (docu over jawel de mexicaanse griep verdringt de bijensterfte) donderdag 6 augustus om 18.15 uur besteed aandacht aan de bijensterfte met als titel:

Sterfte op de politieke agenda? . Jeroen van der Sluijs, wetenschapper en één van de initiatiefnemers van de actie stop de bijensterfte zal geïnterviewd worden.

Voor degene die de uitzending niet kunnen zien. Via uitzending gemist is dat achteraf alsnog mogelijk via het internet.

Read Full Post »

Op TV oost is in het nieuwsuitzending uitgebreid aandacht geschonken aan de bijensterfte.

De toxicoloog Henk Tennekes, toxicoloog geeft aan dat nieuw insecticiden erg gevaarlijk zijn voor honingbijen en andere insecten. Tevens wordt een imker bij zijn bijenstal bezocht. Ook deze imker is erg bezorgd over de toekomst.

De uitzending is via het internet te bekijken op de site van TV oost. Klik op tabblad uitzending gemist. Op deze pagina vindt u rechtsboven op de video van de laatste nieuwsuitzending. Het stuk over bijensterfte start op tijdstip: 18.30. 

tvoost

Read Full Post »

De imker heeft het niet gemakkelijk, varroa bestrijding, hopen dat er voldoende drachtplanten in de omgeving bloeien, bestrijdingsmiddelen. Komt daar nu de angst voor diefstal bij?

diefstal

Nadat in het voorjaar in Engeland al volken waren gestolen van een hofleverancier is er nu sprake van een nog grotere bijen roof.

In totaal werden 18 kasten van een imker geroofd die de bijen gebruikt om aardbeien te bestuiven. Het stelen van bijenkasten moet zijn gedaan door mensen die verstand hebben van bijen omdat deze actie niet zonder gevaar is.

Reden voor de toename in de diefstal is ondermeer dat de prijs van honing ontzettend aan het stijgen is.  Door de bijensterfte neemt ook de honingproductie af.  Geschat wordt dat de waarde van de honing van de 18 kasten ongeveer 7000 euro bedraagt.

De Engelse bijenvereniging dringt er bij hun leden op aan om hun gegevens in de kasten te branden om zo kasten makkelijker te kunnen terugvinden. Er zijn inmiddels al imkers die zendertje in hun kasten plaatsen. Daarmee kunnen ze met satellieten worden opgespoord waar ze zich bevinden.

Het volledige engelstalige artikel is te lezen in BBC news

Read Full Post »

Older Posts »